Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Selfcover

Als het omslag op hetzelfde papier als het binnenwerk is gedrukt, spreken we van selfcover. Een selfcover kan je nieten, singeren of met een cahiersteek …