Planet Earth school

Het Planet Earth School boek is gedrukt op recycled papier: Freelife Kendo van Fedrigoni. De schutbladen zijn gemaakt van papierwaarin bloemblaadjes zijn verwerkt. Het omslag is gemaakt van natuurlinnen.